Piet, baggeraar van Broekstermaar

Dat moet toch heerlijk zijn, werken in het weidse landschap! Geen autoverkeer, alleen af en toe een passerende wandelaar, jogger of (brom)fietser.

Piet Hummel van Beukema Grondwerken BV uit Onderdendam haalt met een kraan bagger uit de Broekstermaar, tussen Molenrij en Eenrum. Het slib deponeert hij op de oever.

Beukema kreeg afgelopen herfst van waterschap Noorderzijlvest de opdracht vijf maren op het Hogeland te baggeren. ´Drie maren zijn inmiddels gebaggerd, de Losdorpstermaar, Leimaar en Kloosterlagemaar. We zijn nu in de Meedstermaar en Broekstermaar bezig. Voor 15 maart, voor het begin van het broedseizoen, zijn we klaar´, vertelt Janny Beukema, die samen met echtgenoot Roelf de directie vormt van het bedrijf.

Boeren ontvangen een vergoeding van het waterschap

Volgens het waterschap belemmerde het slib op de bodem de waterafvoer en werd de bevaarbaarheid van de vijf maren er niet beter op.

Op plekken waar de kraan niet bij kan, zoals bij bruggen, zet Beukema een schuifboot in. De boeren verwerken het slib op hun land en ontvangen hiervoor een vergoeding van het waterschap. Eventueel verontreinigd slib wordt afgevoerd. Tot dusver was daar alleen sprake van in de haven van Losdorp.