Schapen op dijken: voor 1 november wijken

WESTERNIELAND Ze lopen nog in groten getale op de zeedijk, zoals hier achter Westernieland in de avondzon. Binnenkort verkassen de schapen.

Het weideseizoen op de dijken loopt van 1 april tot 1 november. In de winter is de kans groter op ruiger weer en een hoge waterstand. Bovendien groeit het gras niet en leidt begrazing eerder tot schade aan de dijken.

´Bij calamiteiten en ook voor het verwijderen van aangespoelde rommel is het handiger dat er geen schapen lopen en de hekken openstaan´, meldt een medewerker van waterschap Noorderzijlvest.

Het weideverbod sluit mooi aan op het dek- en lammerseizoen. In die periode van vijf maanden hebben schapen beter voer nodig en staan ze meer op stal.

Voor de Eemshaven geldt een afwijkend weideseizoen (15 maart tot 15 november) vanwege het ontbreken van kwelders.

Wit landschap in september

De klimaatverandering gaat gelukkig nog niet zover dat het landschap er in september al besneeuwd bij ligt. Het heeft er hier bij Warffum wel alle schijn van. Om de structuur van de grond te verbeteren heeft een boer kalk gestrooid op zijn perceel aan de Onderdendamsterweg.

Protest tegen winning van 1.000.000 kuub gas per dag

Ze zijn bepaald niet gerust op de gaswinning op de NAM-locatie ten noorden van Warffum.

Mensen van de werkgroep WarffumAlert! hebben daarom dit weekend twee spandoeken geplaatst langs de provinciale weg, bij de entree van het dorp.

De werkgroep heeft vorige maand een beroepschrift ingediend tegen de door de minister verleende omgevingsvergunning voor de NAM-locatie.

IJsvogel passeert Oostum

Motorkraanschip IJsvogel vaart door het Reitdiep ter hoogte van Oostum, vrijdag 27 juli, 07.40 uur.  Schipper Johannes Vissers is in de vroege ochtend vertrokken uit Lauwersoog en op weg naar Delfzijl. ´In Lauwersoog hebben we in samenwerking met Heuvelman Ibis uit Delfzijl onderhoud uitgevoerd aan de Cleveringsluizen´, meldt Johannes, schipper en eigenaar van IJsvogel.