Hobbyboer Aaltje heeft een zwak voor Piekeltje

Het lijkt wel een schilderij, deze voorjaarsmorgen in Schouwerzijl! Schapen en lammetjes voor een watertank met een opvallend rood onderstel en even verderop Aaltje Stenekes in overall bij een boerenkar. Daarachter het weidse Groninger land met een grijsblauwe lucht.

Aaltje (72) haalt hooi op. ´Het is voor de lammetjes die we nog in de schuur houden. We hadden veel meerlingen dit jaar en een schaap heeft maar twee spenen. Dus hebben we een aantal lammetjes zelf grootgebracht met de fles.´

Dat ´we´ slaat op Aaltje, haar man Piet, die niet zichtbaar maar wel hoorbaar achter de dijk het grasland maait, en hun zoon (en overbuurman) Henk. Die is 15 kilometer verderop aan het werk in Zoutkamp, bij Heiploeg. ´We houden uit hobby zo´n zeventig schapen. Vroeger hadden we ook koeien.´

Een van de lammetjes, Piekeltje, is haar troetelkindje. ´Ze is een van een drieling. Een van haar zusjes heeft het niet gehaald doordat de moeder ongelukkigerwijs op haar is gaan zitten. Piekeltje viel op doordat zij ontzettend klein was.´

Aaltje vormt met haar handen een kom. ´Hier paste ze in. Haar pootjes waren zo dun als mijn pink. Met sondevoeding heb ik haar grootgebracht. En moet je nu eens zien!´

Piekeltje heeft een groeispurt achter de rug.