Brug bijna berijdbaar

Links de nieuwe Westerbrug in Mensingeweer, gezien vanaf molen Hollands Welvaart. Het werk aan de brug over het Mensingeweersterloopdiep is bijna afgerond. Zodra die in gebruik is, vervalt de tijdelijke afslag van de provinciale weg ten oosten van het dorp en is het gedaan met het doorgaand verkeer door de Hoofdstraat.