Hand uitsteken en naar links en rechts kijken, bijna alle groepachters doen het goed

Een jongen met een oranje hesje voorzien van een nummer fietst dinsdagmorgen vanaf de Ter Laanster Klap het Boterdiep Wz in Bedum op. Het is mei, de maand van het fietsexamen, het praktisch verkeersexamen op de basisscholen.

Verreweg de meeste groepachters doen het volgens de regels, verzekert de vrouw die de controlepost tegenover de klap bemant. Dus: hand uitsteken en goed naar links en rechts kijken. Op de namenlijst staan slechts een paar opmerkingen. ´Een deelnemer zag mij zitten en vergat daardoor waarschijnlijk om naar links te kijken.´

Aan het examen in Bedum doen 91 leerlingen van vijf basisscholen mee. Vanwege het vele vrachtverkeer op De Vlijt zijn ook enkele verkeersregelaars in touw.