Onverwoestbaar in Wierumerschouw

Vee niet storen´ was jarenlang een luchtige rubriek in het Nieuwsblad van het Noorden, dat in 2002 opging in Dagblad van het Noorden. De rubriek stopte, het bordje waaraan de rubriek haar naam ontleende, staat nog altijd aan het begin en eind van het fietspad tussen Wierumerschouw en Oostum.