Greta, Catrien en Marike: samen goed voor meer dan 100 jaar De 9 Wieken

Eén brok ervaring valt aan het eind van dit schooljaar weg bij openbare basisschool De 9 Wieken in Winsum. Opgeteld werken Greta Toonder-Bosma (uit Eenrum), Catrien de Boer-Beerlings en Marike van Dalsem-Jeltema (beiden uit Winsum) er al meer dan 100 jaar als leerkracht en ze stoppen tegelijk. ´Het is goed zo, het is mooi geweest´.

Greta en Catrien, beiden 61, werken sinds augustus 1977 in het onderwijs. Catrien begon bij de Parkschool, Greta bij kleuterschool De Stiekelspoorn, beide Winsumer scholen zijn begin 1980 opgegaan in De 9 Wieken. Marike (63) kwam in 1998 in vaste dienst, maar was er al jaren invalkracht.

De drie honkvaste leerkrachten kijken met plezier terug op de achterliggende jaren. Het werk mogen ze graag doen. ´Het lesgeven en de contacten met de kinderen ben ik altijd leuk blijven vinden. Dat geldt in mindere mate voor de administratieve zaken eromheen en de snelle veranderingen. Had je net een methode onder de knie en dan kwam er weer een nieuwe´, vertelt Greta, mede namens haar twee collega´s, want die knikken instemmend.

Altijd stond je op tijd, straks niet meer. Dat zal misschien even wennen zijn

Ze rekenen uit dat er in hun tijd veertien directeuren geweest zijn. ´Vooral na 2000 hebben ze elkaar in snel tempo opgevolgd.´

Alle drie kijken uit naar hun pensioen. Catrien: ´Altijd stond je op tijd, straks niet meer. Dat zal misschien even wennen zijn.´ Verder hebben ze hobby´s zat, in elk geval één gemeenschappelijke: ze passen regelmatig op hun kleinkinderen.

Eén vergelijkbare ervaren rot blijft achter op de school die op de plek staat van de vroegere melkfabriek. De 64-jarige Kor Drent, al 42,5 jaar werkzaam in het onderwijs en na enkele omzwervingen terug op De 9 Wieken, denkt nog niet aan stoppen.

Greta, Catrien en Marike in gesprek met Kor.