Fraamklap zit zonder klap

De Fraamklap is inmiddels verwijderd. De aannemer is bezig met het aanbrengen van een nieuwe damwand.

Fraamklap moet het tot juli stellen zonder de gelijknamige brug. De karakteristieke ophaalbrug in de buurtschap was aan vervanging toe. De nieuwe komt er nagenoeg precies zo uit te zien.

Macadam (Bakkeveen) is de hoofdaannemer, Machinefabriek Rusthoven (Groningen) maakt de nieuwe brug. Opdrachtgever is de gemeente Loppersum, de eigenaar van de brug. Waterschap Noorderzijlvest betaalt mee.

Voor het wegverkeer is er een omleidingsroute. Voor pleziervaart is de doorgang tot 21 april volledig gestremd en in de maand juni op werkdagen.