Schapen op dijken: voor 1 november wijken

WESTERNIELAND Ze lopen nog in groten getale op de zeedijk, zoals hier achter Westernieland in de avondzon. Binnenkort verkassen de schapen.

Het weideseizoen op de dijken loopt van 1 april tot 1 november. In de winter is de kans groter op ruiger weer en een hoge waterstand. Bovendien groeit het gras niet en leidt begrazing eerder tot schade aan de dijken.

´Bij calamiteiten en ook voor het verwijderen van aangespoelde rommel is het handiger dat er geen schapen lopen en de hekken openstaan´, meldt een medewerker van waterschap Noorderzijlvest.

Het weideverbod sluit mooi aan op het dek- en lammerseizoen. In die periode van vijf maanden hebben schapen beter voer nodig en staan ze meer op stal.

Voor de Eemshaven geldt een afwijkend weideseizoen (15 maart tot 15 november) vanwege het ontbreken van kwelders.