Linda ziet vanaf het terras dat de jonge fietsers zich aan de regels houden

Twee deelnemers steken tegelijk het kruispunt over.

En zo zit Linda Wichertjes-Mulder ´s ochtends om negen uur in haar uppie op het terras van grandcafé Hunsingo in Winsum. Niet om te consumeren – het café is nog niet geopend – maar om scherp te observeren.

Welgeteld 77 leerlingen van groep 7 van vier basisscholen in Winsum leggen deze ochtend hun fietsexamen af. De vijfde school, de Borgschool, doet om het jaar mee.

Linda (38) is verantwoordelijk voor een van de elf controleposten in het dorp. ´Sandra Beuving vond het prima dat ik op haar terras ging zitten. Zelf heeft ze een van de andere posten.´

´Dit is een lastig kruispunt. Soms is het druk, soms is het rustig. Daar moet je net geluk mee hebben. Ik had niet verwacht dat ze het zo goed zouden doen.´

´Ze kijken goed uit en geven rechts voorrang. Soms krijgen ze voorrang terwijl ze het niet hebben, maar dat leidt niet tot een onveilige situatie. Het komt ook voor dat automobilisten en fietsers geen voorrang verlenen. Dan stappen de leerlingen even af.´

Linda vindt betrokkenheid bij de school belangrijk en leuk. ´Mijn zoon Daan zit in groep 7 van De Piramiden. De ouders zijn gevraagd om te helpen. Geen fietsexamen immers zonder ouders. Dat geldt ook voor de jaarlijkse sportdag. Verder zit ik in de ouderraad, in mijn vierde en laatste jaar.´

Deze deelnemer wacht keurig op een auto die van rechts komt.

Fietser nummer 66 passeert haar deels achter een heg verscholen post. Haar zoon is waarschijnlijk al klaar met het examen. ´Ik heb maar even een foto gemaakt toen hij langskwam. Hij moest stoppen om voorrang te verlenen. Het ging goed, riep hij met een dikke smile.´

Marjan Nieuwenhuizen voorziet alle posten van koffie en thee. Zo krijgt Linda toch nog een beetje het echte terrasgevoel.

Alle leerlingen slaagden voor hun fietsexamen.

Ook deze fietsster doet het volgens het boekje, ziet Linda.