Met de Vlinthippers gaat het crescendo, 2 jaar geleden leek het einde nabij

Vanaf links: Gerda, Jenny en Liesbeth.

Met slechts 6 overgebleven leden leek het pleit beslecht voor de Vlinthippers. Het idee was om de inhoud van de clubkas te gebruiken voor een afscheidsetentje.

Zover kwam het niet. Twee jaar later is het amusementskoor met 24 leden weer aardig op sterkte.

En zo klinkt deze woensdagmiddag tijdens de wekelijkse repetitie in dorpshuis ´t Schienvat in Kantens Waterloo, het nummer waarmee Abba een halve eeuw geleden het Eurovisiesongfestival won.

Later oefenen de koorleden voor het eerst Stil in mij van Van Dik Hout.

De club is niet op volle sterkte. De afwezigen hebben zich netjes in de groepsapp afgemeld.

De wekelijks repetitie in ´t Schienvat duurt twee uur, inclusief een kwartier koffiepauze.

De groei vergroot de mogelijkheden van het koor, zegt dirigent Liesbeth Blaauw uit Spijk. ´We zingen al met drie stemmen, we beginnen binnenkort met een lied waarin delen vierstemmig zijn.´

Zij leidt het koor een jaar of vijf. Het repertoire is in die tijd veranderd. ´In het begin zongen we alleen in het Nederlands en in het Gronings. Nu zingen we alles. Het is een amusementskoor, geen popkoor. Ons repertoire kent ook oude nummers, bijvoorbeeld Que Sera, Sera uit de jaren 50.´

Zij vindt dat de kwaliteit erop vooruitgegaan is. ´Verbeterpunten zijn er altijd, maar je streeft niet naar een professioneel topkoor. In het genre moet het acceptabel tot goed zijn, en dat is het.´

Voorzitter Jenny Koppert onderschrijft dat. ´We hadden begin april een MeeZingSwingAvond in het dorpshuis. Mensen in het publiek zeiden dat we aanmerkelijk beter zongen dan bij het koffieconcert van afgelopen najaar.´

´We zijn gegroeid, niet alleen qua aantal. We proberen constant aan de weg te timmeren. Waar het kan laten we ons zien en horen.´

Bestuurslid Gerda Onnes roemt de sfeer. ´De onderlinge sfeer is goed, dat is belangrijk. Dan straal je positiviteit uit.´

Alie Swieringa en Hannie de Vries zijn de enige leden van het eerste uur. Het koor werd in 1999 opgericht, speciaal voor het millenniumfeest in het dorp.

Twee nummers uit het repertoire van de Vlinthippers.

De leden komen vooral uit Kantens en Rottum. ´De leeftijd varieert van 35 tot 80 jaar´, zegt Jenny. ´We hebben één man in ons gezelschap.´

Die eer valt te beurt aan Rikkert Jan Swieringa. Enthousiast gemaakt door zijn vrouw Alie en andere leden meldde hij zich direct na zijn pensionering aan.

Rikkert Jan, de enige mannelijke Vlinthipper.

Rikkert Jan: ´Ja, hoe is dat als enige man? Ik voel me niet verloren en lig er niet wakker van. Een paar mannen erbij voor het evenwicht zou wel mooi zijn. Ik ben niet bang om af en toe een foute opmerking te maken. Je moet maar denken: ieder circus heeft zijn clown.´

In november vieren de Vlinthippers hun 25-jarig bestaan. Een datum voor de feestavond is al vastgesteld: 23 november. Aan het programma wordt nog gewerkt. Maar dat een optreden van het jubilerende koor er deel van uitmaakt, staat buiten kijf.