´Maak er maar een quizvraag van: wat denkt u dat dit is?´

´Maak er maar een quizvraag van. Wat denkt u dat dit is? Een crossbaan voor de jeugd? Een landingsbaan voor ufo´s?´

Alie Dijk-Hartlief (65), secretaris van Dorpsbelangen Baflo-Rasquert, moet om haar eigen suggesties lachen. Ze denkt graag met je mee.

Samen met voorzitter Hessel Elzes (68) zet ze deze woensdagmiddag met roodwit lint banen uit op het terrein waar tot de zomer van 2020 de Ichthusschool stond.

Hessel: ´We hebben met de gemeente afgesproken dat we dit perceel mogen gebruiken als bloementuin. Het graspad zetten we nu uit, dat sluit aan op het voetpad langs de vijver. We gaan bloemenmengsel zaaien zodra de grond gefreesd is. De grond is al ecologisch gemaaid.´

Alie: ´Er komen een of meerdere bijenhotels een bankje. Een deel van het terrein laten we bij gebrek aan budget verwilderen.´

De bedoeling is duidelijk: Baflo een beter aanzicht geven op deze prominente plek langs de provinciale weg. Hessel: ´Wij zetten ons als dorpsbelangen in voor de leefbaarheid en willen een verwaarloosde bende voorkomen.´

De bloementuin is tijdelijk. Hoelang die bestaat is afhankelijk van de snelheid waarmee plaatselijke huisarts Jacomien Heath haar plannen voor een zörghoes (gezondheidscentrum) op deze plek realiseert.

Alie: ´Zij is op zoek naar een of meer huisartsen die haar praktijk kunnen overnemen. Vindt zij die snel, dan zal het zörghoes er eerder komen. Maar je bent hoe dan ook al snel twee, drie jaar verder voordat er gebouwd kan worden.´