Straks genieten van een 2 kilometer lang bloemenlint bij ´t Stort

Anita (54) met de tweeling Hessel en Esther (25).

Buurtschap ´t Stort en omgeving (bij Leens) is deze zomer een paradijs voor fietsers en wandelaars én voor vlinders, bijen en andere insecten. Boerin Anita Jongman en haar kinderen Agnes, Esther en Hessel hebben een strook van ruim 2 kilometer lang en 3 meter breed laten inzaaien met een bloemmengsel van eenjarige planten.

Bloemenpracht heet hun project, dat wat hen betreft zeker niet eenmalig is. ´In totaal beslaan de bloemen bijna 1 hectare. De helft staat op ons eigen grond´, vertelt Anita. ´Akkerbouwers en één particulier hebben land beschikbaar gesteld om het lint te voltooien. Iedereen met wie ik erover praat, is enthousiast. Boeren én burgers. Hoe mooi is het dat wandelaars en fietsers hier straks kunnen genieten van de bloemen?´

Haar voornemen om een pick-up te kopen, vormde de aanleiding voor Bloemenpracht. ´Volgens de kinderen was dat een slecht plan met het oog op de CO2-uitstoot. Maar hoe verhoudt zich dat met jullie vliegreizen, vroeg ik hun. Er ontstond een discussie waarin Esther met het idee kwam om particulieren en bedrijven bomen en struiken te laten doneren ter compensatie van vliegreizen of andere milieubelastende activiteiten. Denk aan de aanleg van een parkeerplaats.´

´We moeten de plannen nog verder uitwerken. De aanplant vindt in elk geval plaats bij de Edzemaheerd, onze boerderij aan de Trekweg. Landschapsbeheer Groningen heeft een boombeplantingsplan gemaakt. In het najaar begint de uitvoering.´

´Met onze bloemetjes lopen we daarop vooruit. Via crowdfunding (7,50 euro per strekkende meter, zie de details op www.boerderij-edzemaheerd.nl) hebben we inmiddels voor 220 meter aan donaties ontvangen. Zelf nemen we 100 meter voor onze rekening. We streven ernaar om in elk geval de helft van het lint op deze manier te kunnen financieren en hopen op meer.´

´In mei heeft mijn zwager Johan de Boer de afrastering voor het vee verplaatst. Schoonzoon Klaas Jan Mulder heeft het gras ondergewerkt en de strook langs de Trekweg en ´t Stort (en delen van de Douwensterweg en Klaarkampenweg) ingezaaid. We hebben direct alles gedaan, anders zijn we te laat in het seizoen. En als er niet voldoende animo blijkt te zijn… Ja, dat is dan ons risico, daarvoor ben je tenslotte ondernemer.´

Burgers en boeren, ga met elkaar om tafel

In augustus, september en oktober is het biologische bloemenlint op zijn mooist, verwacht Anita. Vanwege de droogte is de strook al vier keer beregend.

´Zondag (31 mei) zijn Esther en ik ruim drie uur bezig geweest om er met de watertank langs te gaan. Ongeveer 85 kuub slootwater hebben we gebruikt, tien tanks vol. Ruim de helft ervan komt op de strook terecht. We kunnen er immers niet overheen rijden omdat de plantjes al opkomen´, vertelt Hessel terwijl hij samen met zijn zus in het vakantiehuisje van zijn moeder op ´t Stort een verduisteringsgordijntje op maat maakt.

Hoe mooi is het dat wandelaars en fietsers hier straks kunnen genieten van de bloemen?

Anita: ´De bloemen zijn goed voor insecten, bijen, vlinders en vogels. En wild kan erin schuilen. Bij een sloot leven veel insecten, daarom heeft een strook erlangs meer effect dan het inzaaien van één perceel van 1 hectare. Voor ons is het een probeersel. We zijn er gewoon ingestapt en gaan deze zomer nog heel veel leren.´

´We willen er workshops aan vastkoppelen over bijvoorbeeld vlinders en bijen en we zetten er een webcam op. Voor bijen komen er twee broedplekken onder de grond en Landschapsbeheer plaatst een insectenhotel.´

Boerderij Edzemaheerd.

´We willen mensen bewust maken: landbouw inclusief natuur is belangrijk, toch kunnen wij boeren dat niet alleen. Donaties zijn een belangrijke voorwaarde. Daarom zou ik ook willen oproepen: burgers en boeren, ga met elkaar om tafel! Want boeren willen best meedoen aan dit soort projecten die voor algemeen belang zijn, maar missen inkomen doordat ze grond afstaan.´

Anita´s dochter Agnes woont met Klaas Jan op de Edzemaheerd, een biologisch melkveebedrijf met zestig koeien aan de Trekweg. Anita zit in de maatschap en vertoeft afwisselend in haar vakantiehuisje en bij haar vriend Anko in Sauwerd. Naast boerin is zij werkzaam als coach voor agrarische gezinnen. Esther werkt bij waterschap Noorderzijlvest in Groningen, Hessel bij DeLaval (melk- en installatietechniek) in Bedum.