Geen kunst, maar windwokkels

Op het eerste gezicht lijkt het een kunstwerk, in werkelijkheid zijn het twee wokkels, kleine windturbines die duurzame energie gaan opwekken voor de aan het Westerdijkshornsterpad gelegen woning.