Een vogelkijkhut met uitzicht op… Rixona

Vogelaar is hij naar eigen zeggen zeker niet. Toch kwam Simon Broekema (73) met het breed omarmde idee voor een vogelkijkhut op de grens van Den Andel en Warffum.

De hut staat in De Oude Weer, een natuurgebied grenzend aan aardappelverwerker Aviko Rixona. Met een heuvel, plas, bomen en struikgewas en graspaden. Het beheer is in handen van Staatbosbeheer en vrijwilligers van de plaatselijke Natuurwerkgroep De Oude Weer.

Simon zit in de werkgroep en is lyrisch over het gebied. ´De Oude Weer was een getijdestroom met als gevolg dat de bodem zanderig is. Begin juni stikt het van de bloeiende orchideeën. Eén paarse zee. Waar vind je een plek als hier? Nergens toch? Staatsbosbeheer wil de oude loop van de stroom nog markeren in de vorm van wilgen en zo zijn er nog wat plannetjes.´

De plas in natuurgebied de Oude Weer. Vogels laten zich hier – op een visdiefje na – niet zien. Simon: ´Vogels voelen zich hier niet veilig.´

´Veel mensen uit Den Andel hebben het gebied ontdekt. Het is zeker geliefd bij hondenliefhebbers. Aan het platgetrapte gras en de inhoud van de vuilnisemmer kun je zien dat er veel gebruik van wordt gemaakt.´

Met het dorpsbudget van de gemeente en een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds kon de vogelkijkhut gerealiseerd worden. ´Bert Lambers uit De Groeve heeft hem gemaakt. Hij is gespecialiseerd in gekke bouwsels. We wilden graag natuurlijk materiaal en een organische bouw, niet volgens strakke concepten. Daar is hij zeker in geslaagd. Een dak ontbreekt, heel bewust. Dat maakt het voor jongeren minder aantrekkelijk om zich hier op te houden.´

´Vanwege de hoge dijk rondom de vloeivelden kon je de vogels alleen maar horen en kreeg je ze niet te zien. Met de komst van de vogelkijkhut met een stahoogte van 3 meter is dat probleem perfect opgelost.´

Het uitzicht vanuit de vogelkijkhut.

´Wat een plaatje hè?´ Het verbergen van enthousiasme gaat Simon verdraaid slecht af als we een kijkje nemen in de hut. Door het kijkgat verschijnen de vloeivelden met tientallen watervogels en daarachter de fabriek. ´Vloeivelden als vogelparadijs, je ziet het meer. Vogels kunnen er veilig foerageren in dit open en toch omheinde gebied. Geen vos kan hier komen en roofvogels vinden dit geen fijne plek om te verblijven omdat hoge bomen ontbreken.´

Simon is zoals gezegd geen vogelaar, maar vogels interesseren hem zeker. ´Ik heb er te weinig verstand van. Als ik vogelgeluiden hoor, denk ik: is dat nu een groenling of een kneu? Ik wil nog een keer een vogelcursus gaan volgen.´

Het informatiebord bij de vogelkijkhut.

Een informatiebord bij de hut vermeldt de inmiddels gespotte vogels. ´Cuno Koopstra, een fervent vogelaar uit het dorp, heeft de lijst samengesteld.´ Om de bekendheid van de vogelkijkhut te vergroten, plaatst Staatsbosbeheer nog twee verwijsborden.´

Simon voelt zich op zijn plek in Den Andel. De liefde (Anneke) bracht hem een paar geleden naar het dorp. Vanuit hun tuin aan de Oude Dijk is de vogelkijkhut te zien. Zijn uiterlijk, zijn kennis van de natuur: of hij misschien altijd bioloog is geweest. Simon schiet in de lach. ´Ruim veertig jaar heb ik een meubelzaak gehad in het centrum van Appingedam.´