Wiedende ondernemers in Winsum

Het onkruid tiert welig in het centrum van Winsum en dat irriteert de ondernemers mateloos.

Dus ontdoet een groepje ondernemers deze maandagmorgen het dorpsplein zelf maar van ongewenste begroeiing. Een beste klus, tussen de keitjes lijken de plantjes goed te gedijen. Na het dorpsplein zijn andere plekken waar veel onkruid staat aan de beurt.

´Dit is geen visitekaartje voor het Allermooiste dorp van Nederland´, zegt Joop Veldhuis van Sporthuis Winsum. Ook de voortrekker van de ondernemersclub is met een tuinmesje van de partij. Want, benadrukt Joop, we willen geen bestrijdingsmiddelen gebruiken.

Geen visitekaartje voor het Allermooiste dorp van Nederland

´Aangezien de gemeente het in onze ogen niet voldoende onkruidvrij houdt, hebben we besloten zelf in actie te komen. We gaan voor een structurele oplossing van dit probleem, we moeten nog bekijken en bespreken in welke vorm we dat gaan doen.´

Voor de ondernemende onkruidwieders is de maandagochtend een geschikt moment om de handen uit de mouwen te steken. Een deel van de winkels is dan dicht.