Voor Mara en Sam loopt de handel naar wens

Hans zoekt met zijn zoon het kleedje af en ziet de Kijkbijbel. Sam (rechts, naast Mara) maakt aanstalten om het boek te pakken. Links kijken Kim en Iris toe.

Ze hebben spulletjes over en hun grote wens is de aanschaf van een metaaldetector. Dus besloten Mara (10) en Sam (8) tot een kleedverkoop.

Ze staan deze zaterdag (20 juni) met hun koopwaar op het voetpad van de Hendrik Werkmankade in Winsum. En het moet gezegd, de zaken gaan voortvarend. Mede dankzij een tip van buurvrouw/onderneemster Iris. De twee vriendinnetjes hadden hun spulletjes – hoofdzakelijk boeken en sieraden – eerst uitgestald op de oprit bij Sam. Maar daar komt relatief weinig verkeer langs. Iris adviseerde ze naar de kruising te verhuizen, er schuin tegenover.

Binnen drie minuten is het bingo

Een A-locatie blijkt al snel. De meiden spreken fietsers en wandelaars aan en binnen een drie minuten is het bingo. Een passerend gezin toont belangstelling voor twee boeken. De jonge handelaars overleggen fluisterend en stellen de prijs vast op 60 cent. Uiteindelijk betaalt de koper 1 euro, hij neemt er nog een derde boek bij.

Twee minuten later bedraagt de omzet al 6 euro. Overbuurman Hans ontdekt de Kijkbijbel op het kleedje en biedt er 5 euro voor. Daar hoeven Mara en Sam niet lang over na te denken: deal!

Kim, de moeder van Sam: ´De meiden spelen vaak in de speeltuin en zien daar geregeld mensen met een metaaldetector zoeken. Zo zijn ze enthousiast geraakt. Als de zaken zo goed gaan, zullen ze zeker vaker bij het kruispunt te vinden zijn.´