Vrijwilligers voetbalclub breken berging af voor het te laat is

Van links af Piet Wieringa, Cor Schierbeek, Roel Postma, Ronald Benninga, Henk Dijkstra en Jan Bolt.

Wat ruist er door het struikgewas op de laatste vrijdagmorgen van 2019? Nou, dat zijn vrijwilligers van voetbalvereniging Rood Zwart Baflo die de berging bij voormalige basisschool Ichthus aan de Gebroeders Gootjesstraat afbreken.

Een klusje dat in no time gepiept is. ´We willen met het oog op de jaarwisseling geen risico lopen. Het zou zonde zijn als dit vernield werd´, zegt Piet Wieringa, de clubvoorzitter die ook meehelpt, evenals trouwens de man die hij in mei in die functie opvolgde: Jan Bolt.

´De school wordt afgebroken en op die plek komt de nieuwe brandweerkazerne. Kijk, je kunt zien dat er al veel vernield is aan het gebouw. Wij hebben de gemeente gevraagd of wij het fietsenhok en de berging mochten hebben. Dat was geen probleem.´

Van fietsenhok wordt tribune gemaakt

´Het fietsenhok hebben we eerder al weggehaald. Van dat materiaal maken we een tribune voor een groepje supporters dat altijd tegenover de kantine langs het veld staat. Van CSG Winsum hebben we enkele bankjes gekregen die de school niet meer gebruikt. We wilden eerst vandaag beginnen met de bouw van de tribune, maar dit leek ons toch belangrijker.´

En wat zijn de plannen met de berging? ´Die bouwen we weer op als berging. We hebben veel spullen die onderdak moeten staan.´

Cor, Piet, Roe, Henk, Ronald en Jan.