Dirk geniet alle dagen van zijn paradijsje

Voor Dirk is er genoeg te doen aan de Schouwerzijlsterweg.

Dirk (Johannes) Ronda zou er toch moeten zijn. Zijn auto staat voor het hek, de schuurdeur staat open. Naar binnen dan maar. De kippen maken dat ze wegkomen. ´Hier ben ik!´ Dirk zit op een stoeltje in de hoek van de schuur. Kijken, rusten en genieten.

De 74-jarige Winsumer is alle dagen in zijn paradijsje aan de Schouwerzijlsterweg te vinden. Heeft daar bij de rioolwaterzuivering 11 schapen, 1 ram, 5 kippen en 1 haan lopen. Vroeg in de ochtend en in de namiddag verzorgt hij de dieren. Al veertig jaar, het was al zijn domein voordat de zuivering er was. Meerdere liefhebbers hadden daar indertijd een lapje grond met een schuurtje. Derk (Hazekamp) en Dirk zijn de enige overgeblevenen.

Het waterschap heeft er geen omkijken naar

De schapen staan en liggen vandaag in de oude schuur, in een ver verleden onderkomen voor koeien en stieren die bestemd waren voor de export. Geregeld lopen ze bij Ranum, bij een bevriende boer. Maar dat wordt Dirk vanwege de grootte van het weiland eigenlijk te zwaar. ´Het is een heel eind lopen van de Ranumerweg naar het spoor.´

´Dit hier is allemaal eigendom van het waterschap. Ze vinden het prima dat ik hier zit. De dieren en ik onderhouden het terrein rondom de zuivering. Het waterschap heeft er geen omkijken naar.´

De kippetjes heb ik voor de eieren, niets lekkerder dan een vers eitje

Het houden van schapen is al van jongs af aan zijn grote liefhebberij. ´Tot mijn veertiende woonde ik op een boerderij op Schaphalsterzijl. De liefde voor het houden van dieren is toen begonnen. Anders doe je het ook niet. Jarenlang had ik deze hobby naast mijn werk in de bouw´, vertelt Dirk, die inmiddels zestig jaar aan de Lijnbaan woont.

Als de schapenfamilie te groot wordt, verkoopt hij een paar dieren. ´De kippetjes heb ik voor de eieren, niets lekkerder dan een vers eitje. En je kunt ook nog eens een doosje weggeven.´

Dirk heeft minder schapen dan een jaar geleden. Niet alleen doordat hij langzaam aan het afbouwen is, ook de vorige ram is daar schuldig aan. ´Hij deed zijn werk niet goed. Heeft wel alle schapen gedekt, maar bevruchten, ho maar. Dit jaar is het wel raak. Alle ooien zijn drachtig. 7 maart is de uitgerekende datum.´

Dirk bij zijn schapen in Ranum (foto februari 2018).