Met z´n dertigen 1500 Schakels (80 pagina´s dik) in elkaar zetten

Alsof de tijd heeft stilgestaan in Baflo. Op de laatste woensdag van de maand wordt De Schakel met de hand in elkaar gezet. Net zoals dat in 1959 gebeurde toen het eerste nummer van het dorpsblad verscheen.

´Dit is toch een voorbeeld van gemeenschapszin´, wijst Henk Buist op de manschappen, dertig mannen en vrouwen gezeten aan een lange rij aaneengeschoven tafels in dorpshuis Agricola. Druk en gezellig pratend. Af en toe worden de werkzaamheden even stilgelegd en komt Corrie Siepe langs met koffie en koek.

Er is deze avond veel werk te verzetten. ´Vanwege de verkiezingstijd is De Schakel extra dik, 80 pagina´s vol nieuws en advertenties. Normaal zitten we rond de 60. De oplage is 1500, dus reken maar uit hoeveel papier er door de handen gaat.´

André Meinema en Jannie Kok jagen aan de kop van de tafel drie nietjes door elke Schakel.

Het in elkaar zetten gebeurt door een vaste groep mensen, aangevuld met vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties die gratis gebruikmaken van ruimte in het blad. Daarvoor is een rooster opgesteld, maar de opkomst valt vaak tegen. Deze keer zijn er ook wegblijvers, constateert bestuurslid Bonnie Kregel na controle. ´Die krijgen dat te horen. Even een belletje.´

Bonnie controleert of iedereen er is.

De Schakel heeft internet ontdekt, alle edities zijn inmiddels digitaal te lezen. Toch ziet Henk toekomst voor de papieren editie. ´Heel veel lezers willen gewoon De Schakel lezen, ze vinden het mooi om het blad in hun handen te hebben.´

Hij zegt niet zonder trots dat De Schakel alles in eigen beheer doet. Er is een driekoppige redactie en vier personen zijn verantwoordelijk voor de druk. Subsidie komt er niet aan te pas.

De lezers betalen het maandblad deels zelf. Bonnie: ´Ieder huishouden in de voormalige gemeente Baflo krijgt het gratis thuis. In april houden we een lijstcollecte waarvoor de lezers altijd gul geven. De opbrengst ligt vaak rond de 7000 euro. Daarnaast hebben we bedrijven maar ook de gemeente Winsum als adverteerders.´

Voorzitter Henk.

December nog en dan gaat het blad zijn 60ste jaargang in. Henk: ´Plannen om dat te vieren zijn er nog niet, maar dat kan nog komen.´

Intussen wacht Hylke Wierenga op de volgende partij verse Schakels. Hij verspreidt ze onder de bezorgers. En die moeten op hun beurt niet te lang wachten met rondbrengen. Henk: ´Er zijn lezers die erop zitten te wachten en ons bellen als De Schakel te laat is. Ook dat is in die jaren niet veranderd.´