5 hectare gele pracht

Koolzaadvelden lijken weer in aantal afgenomen op het Hogeland. Jammer, vindt ook akkerbouwer/vleesveehouder Jan de Lange, die 5 hectare aan de Wolddijk bij Bedum heeft ingezaaid met koolzaad. Het gewas staat sinds enkele dagen in volle bloei. In de akkerrand staan bijenkasten.