Samen de schouders eronder in Notoarestoen

Paul Datema mikt blad op de aanhanger.

EENRUM In de Notoarestoen worden de handen uit de mouwen gestoken. Elke laatste zaterdag van de maand brengen vrijwilligers het groene levenswerk van notaris C.N. Smit (1916-2002) op orde. Dat gebeurt in een leuke, ongedwongen sfeer.

Vijftien vrijwilligers hebben zich deze ochtend gemeld voor tuinklussen als bladruimen. Jan Hink, voorzitter van Stichting Arboretum Notoarestoen Eenrum, is een van hen.

Jan, wijzend vanaf het terras achter het fraaie tuinhuis: ´Kijk eens naar de vijver: helemaal droog. Heb ik niet eerder meegemaakt. We laten hem binnenkort flink vergroten. De bomen zullen dan beter uitkomen. Mans Huizenga doet het graafwerk, Sjabbe Datema schakelen we in voor de bomen.´

Leuk detail: Mans heeft de vijver vijftig jaar geleden samen met zijn vader gegraven in opdracht van de notaris. Die creëerde op 2 hectare grond de gratis toegankelijke tuin met 400 uitheemse boomsoorten bomen en 600 soorten rododendrons.

Sinds zijn overlijden zet de stichting Smits levenswerk voort. Jan Smit, de zoon van de notaris, is bestuurslid en altijd aanwezig op de vrijwilligersochtenden. ´Jan houdt precies bij waar welke bomen en struiken staan.´

Het tuinhuis met de drooggevallen vijver.

Paul Datema (80) is de enige vrijwilliger die nog meegeholpen heeft bij de aanplant van het arboretum in 1968. Paul: ´Daarna heeft notaris Smit de tuin vooral alleen onderhouden. Pas na zijn overlijden ben ik er weer bij betrokken geraakt.´

Paul en collega-vrijwilliger Piet Jansen werden vorig jaar mei tijdens een speciale bijeenkomst in het zonnetje gezet voor hun verdiensten voor de tuin. Zij mochten ieder een boom planten.

De boomlange Jan (vooraan) werkt uiteraard zelf ook mee. ´Ik was 2 meter en 3,5 centimeter, sinds ik nieuwe knieën heb 2 meter 5.´

Begin dit jaar werd het 50-jarig bestaan gevierd met onder meer de onthulling van een borstbeeld van notaris Smit door commissaris van de Koning René Paas.

Op de eigenlijke verjaardag – 23 november – is de presentatie van het jubileumboek en planten kinderen uit Eenrum tien bijzondere planten. Waterdichte kokers gaan de grond in met daarin brieven waarin de kinderen schrijven hoe de tuin er volgens hen over vijftig jaar uitziet.

Jan: ´We zijn hier allemaal bezig met het idee dat Eenrum over vijftig jaar nog altijd over zo´n fraaie tuin beschikt.´

arboretumeenrum.nl

Martin Spiljart, docent (Terra Eelde) en groenman van de Notoarestoen, snoeit een boom.