Melk nog altijd de witte motor in ´t Zandt

´T ZANDT ´Melk. De Witte Motor´ was in de jaren tachtig en negentig de slogan van een succesvolle campagne van het Nederlands Zuivelbureau om vooral jongeren meer melk te laten drinken.

Kort na de eeuwwisseling werd afscheid genomen van de slogan. Bij de boerderij van de familie Duisterwinkel aan de Westerweg in ´t Zandt leeft de herinnering eraan voort door een melkwagen met de reclameleus.

Martinus Duisterwinkel weet de geschiedenis van de melkwagen niet. ´We hebben de wagen tweedehands gekocht. Waarschijnlijk is-ie van een melkfabriek geweest. We gebruiken hem bij het reinigen van houten kisten en als buffer voor schoon water.´