Piet op het dak; Janet gelukkige winnaar

Waar is Piet?, luidde de (prijs)vraag. De meeste inzenders zagen hem. Piet Hijlkema volgde vorig jaar vanaf het dak van zijn bedrijf (rechtsboven op de foto) de Wielerronde van Winsum. Morgen, woensdag 29 augustus, zit-ie er misschien wel weer. Om 18.45 uur worden de renners weggeschoten voor de editie 2018.

Een enkeling dacht dat Piet op de foto niet te zien is, maar dat hij zich ´binnen´ bevond, zoals de tekst op de gevel aangeeft. Anderen zagen hem op straat zitten of staan.

Eén inzendster gaf als oplossing G. Reindersstraat in Winsum (Gr). Tegenover de voormalige bank, meldde weer een ander. Niet fout te rekenen. De namen van deze twee slimmeriken kwamen ook in de pot voor de loting.

Janet met haar prijs. Ook op het mededelingenbord maakt zij reclame voor haar sponsortocht.

De gelukkige winnaar van het pakket met streekproducten is Janet Stienstra (46) uit Eenrum. ´Ik ken Piet niet… maar ik vermoed dat dit de man is die zich op het dak van de winkel bevindt´, meldde Janet, werkzaam als opname- en crisiscoördinator bij Stichting De Hoven.

Hartpatiënt Janet – vijf jaar geleden kreeg zij een ernstig infarct – maakt bij het in ontvangst nemen van de prijs van de gelegenheid gebruik reclame te maken voor de 11strandentocht, een sponsortocht op zaterdag 6 oktober van Bloemendaal naar Hoek van Holland. ´Ik doe mee aan de wandeltocht van 60 kilometer. Mijn streven was in elk geval de 250 euro te halen, maar inmiddels staat de teller op meer dan het dubbele. De Hartstichting gebruikt het geld voor onderzoek naar signaalstofjes in het bloed.´

11strandentocht.nl/actie/janet-stienstra