Protest tegen winning van 1.000.000 kuub gas per dag

Ze zijn bepaald niet gerust op de gaswinning op de NAM-locatie ten noorden van Warffum.

Mensen van de werkgroep WarffumAlert! hebben daarom dit weekend twee spandoeken geplaatst langs de provinciale weg, bij de entree van het dorp.

De werkgroep heeft vorige maand een beroepschrift ingediend tegen de door de minister verleende omgevingsvergunning voor de NAM-locatie.