Op één poot staande lepelaars maken het vogelaar Sieds lastig

Sieds kijkt geconcentreerd door de telescoop. De waarnemingen noteert hij.

Vlak bij vogelkijkhut Jaap Deensgat tuurt Sieds Boersma (71) door een telescoop. Hij is speciaal voor de lepelaar naar het Lauwersmeergebied gekomen.

Zo´n 200 meter verderop zitten 22 lepelaars. Sieds probeert de kleurringen af te lezen die sommige vogels om beide poten hebben. Alleen door de combinatie is de identiteit te achterhalen. ´Zes vogels zijn geringd, maar daarvan heb ik maar drie kunnen aflezen. De andere drie vogels stonden op één poot.´

Ik vermoed dat ze van Schiermonnikoog komen. Het was een uitstekend broedjaar

Plotseling vliegt het gezelschap op. ´Ze zijn vast ergens van geschrokken, van een roofvogel of zo. Hopelijk keren ze terug.´ En dat doen ze. Wat nog mooier is voor man uit Stiens is dat hij nu ook de ontbrekende kleurringen kan noteren.

´De gegevens brief ik door. Ik krijg dan een overzichtje terug van waar en wanneer de vogel is geringd en gespot. Ik vermoed dat ze van Schiermonnikoog komen. Het was een uitstekend broedjaar. Bij ganzen kan ik via een app zelfs direct de gegevens zien. Kijk, deze twee grauwe ganzen heb ik vanmorgen gespot. Ze komen beide uit Duitsland en zijn al vele malen waargenomen.´ (Onder dit verhaal een link naar het kaartje dat Sieds ontving naar aanleiding van zijn waarneming)

Voor de wetenschap zijn de gegevens die vogelaars doorbrieven van groot belang. ´Zij kunnen daaruit van alles afleiden.´

De Fries weet ontzettend veel van vogels. ´De lepelaars zijn hier van het voorjaar tot september. Dan trekken ze naar het zuiden. Eerst overwinterden ze alleen in West-Afrika, maar de laatste jaren blijven ze vaak noordelijker, in Spanje of zelfs Normandië. Dat heeft toch wel met de klimaatverandering te maken. De jonge lepelaars blijven twee tot drie jaar in het overwinteringsgebied. Pas als ze geslachtsrijp zijn, gaan ze mee op reis.´

De gepensioneerd postbeambte is al 35 jaar een verwoed vogelaar. Eigenlijk hebben alle vogels zijn interesse. ´Ik ben meestal buitendijks te vinden, van Harlingen tot Lauwersoog. Ik tel ook weide- en watervogels voor Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dankzij deze hobby ben ik twee keer op expeditie geweest, in 2007 naar Noordwest-Rusland en in 2010 naar Spitsbergen.´

Sieds krijgt een week na de waarneming de gegevens van de lepelaars. De helft komt inderdaad van Schiermonnikoog, ze zijn 1 maand, 12 jaar en 17 jaar oud. De andere zijn geringd op Terschelling (2 jaar), in Vlissingen (2 jaar) en Den Oever (1 jaar).

Grauwe Gans Geel