Zee van sigaren in sloot

De nieuwe sloot langs de ventweg tussen Ranum en Mensingeweer staat vol met lisdodde, of zoals ze vaak genoemd worden: sigaren of pommels. Kennelijk bieden sloot en oever een voedselrijke omgeving en is er voor de plant weinig concurrentie.