Terug naar de gulden in Winsum?

Waar zie je ze nog, borden met prijzen in guldens? In elk geval bij de restanten van de voormalige steenfabriek Lombok in Winsum. Aan het verpauperde gebouw hangt een bordje met de prijzen van vaste planten.

Het bedrijf Bobenco was daar tot rond de eeuwwisseling gevestigd. Vlak voor de invoering van de euro vertrok Bob Sennema met zijn bedrijf naar Het Aanleg. Het bordje is er altijd blijven hangen, ook na de verkoop van het terrein.

De oude steenfabriek staat al geruime tijd op de nominatie om gesloopt te worden. Credo Integrale Planontwikkeling wil er tegen de veertig woningen bouwen.

Aansluitend komt de aardgasvrije woonwijk Munster, waar in drie fases in totaal 150 woningen zijn gepland. Het bouwrijp maken van dit gebied is afgelopen winter begonnen en zo goed als voltooid.